Cerita Rakyat Malin Kundang

Cerita Rakyat Malin Kundang Legenda Malin Kundang Si Malin Kundang Dahulu, di daerah pesisir Sumatra, hiduplah keluarga yang sebuah keluarga…